Fiscaal voordeel bij investering groene daken met zonnepanelen​

Donderdag 15 april 2021

Klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en watertekort zijn dingen waarmee we steeds meer te maken hebben. In de toekomst zal dit alleen erger worden en daarom is het belangrijk dat deze factoren meegenomen worden bij het creëren van toekomstbestendige woonwijken.

Om deze problemen tegen te gaan moeten bestaande buurten vergroend en verduurzaamd worden en nieuwe duurzame, groene woonwijken worden ontworpen. Steeds meer gemeentes zetten hierop in bij de projectontwikkeling. Een aantrekkelijke oplossing is het aanleggen van een DuoRoof, groene daken met zonnepanelen. Met dit dak worden problemen als hittestress, wateroverlast, geluidsoverlast en energieverbruik aangepakt en zorgt het voor verbetering van de biodiversiteit.

Wat zijn MIA, Vamil en EIA?

MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Heeft men een bedrijfsmiddel aangeschaft dat in de Milieulijst staat, dan kan men met MIA een percentage van het investeringsbedrag aftrekken van de winst. Hieronder vallen ook klimaatadaptieve bedrijfsmiddelen zoals vegetatiedaken. Dit jaar is dit bedrijfsmiddel ook opengesteld voor woningcorporaties die investeren in klimaatbestendige woningen.

Onder Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan 75% van de kosten van een milieuvriendelijke investering in een jaar naar keuze van de winst worden afgeschreven. De keuze of men in één keer of gespreid over meerdere jaren afschrijft ligt dus bij de ondernemer of woningcorporatie.

EIA is een Energie-investeringsaftrek die Nederlandse ondernemers kunnen gebruiken bij het investeren van € 2.500 in energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen. De ondernemers mogen 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor zij een EIA-verklaring hebben ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Combinatie van regelingen

Een woningcorporatie of ondernemer kan dus profiteren van diverse fiscale voordelen bij de ontwikkeling van duurzame woningbouwprojecten, waarbij een DuoRoof wordt toegepast. Daarbij is het mogelijk om EIA met MIA\Vamil te combineren, mits de regeling niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel wordt ingezet.

Tijdig aanmelden

Om deze regelingen te kunnen claimen moet de investering tijdig tenminste 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de zoektool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen de bedrijfsmiddelen eenvoudig gevonden worden, die in aanmerking komen voor EIA, MIA en/of Vamil.

Natuurinclusief bouwen met DuoRoof

DuoRoof combineert het beste van twee werelden op één hellend dak; Sedum en zonnepanelen. Deze combinatie maakt dat DuoRoof op alle vlakken bijdraagt aan duurzaamheid. Een DuoRoof is meer dan een dak dat alleen bescherming biedt.

Naast fiscale voordelen heeft de toepassing van een DuoRoof ook andere pluspunten. Ze verhogen de waarde van de woningen en geven het een duurzame uitstraling. De zonnepanelen wekken energie op en het groendak heeft een positieve uitwerking op de energie-efficiëntie van de zonnepanelen: er wordt tot 6% meer energie opgewekt, doordat het groendak de omgevingstemperatuur reduceert. Tot slot hebben de groendaken een luchtzuiverende en geluiddempende werking én bevorderen ze de lokale biodiversiteit.

Meer informatie over DuoRoof

Het plaatsen van een DuoRoof is dus ook een investering in de natuur en de toekomst van Nederland. 

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van duurzame woningbouwprojecten en wilt u meer weten over de mogelijkheden die een DuoRoof u kan bieden? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Meer weten?​

Telefoon: +31 (0)343 539 699
Email: info@duoroof.com

© 2021 DuoRoof. All rights reserved.