Skip to content

De meerwaarde van groene woonwijken

Woensdag 20 mei 2020

Klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en watertekort zijn dingen waarmee we steeds meer te maken hebben. In de toekomst zal dit alleen erger worden en daarom is het belangrijk dat deze factoren meegenomen worden bij het creëren van toekomstbestendige woonwijken. Om deze problemen tegen te gaan moeten bestaande buurten vergroend en verduurzaamd worden en nieuwe duurzame, groene woonwijken worden ontworpen. Steeds meer gemeentes zetten hierop in bij de projectontwikkeling. Een aantrekkelijke oplossing is het aanleggen van een DuoRoof, groene daken met zonnepanelen. Met dit dak worden problemen als hittestress, wateroverlast, geluidsoverlast en energieverbruik aangepakt en zorgt het voor verbetering van de biodiversiteit.

Wat zijn de effecten van groen op onze leefomgeving?

Woonwijken worden massaal verduurzaamd. Hierbij speelt vergroening een belangrijke rol, vooral in de strijd tegen klimaatverandering.

Verbetering van de biodiversiteit

Inheemse insecten, vogels en dieren zijn essentieel voor het ecosysteem. In groene woonwijken kunnen ze welig tieren en onder andere zorgen voor de bestuiving van planten en het bestrijden van ongedierte zoals de eikenprocessierups. Mogelijke leefplekken zijn ongemaaid gras, onder dakpannen en vogelhuisjes, heggen, maar ook groene daken en onder zonnepanelen. Alleen al 10% gevarieerd groen maakt een stad een aangenaam leefgebied voor bijen en vlinders.

Vermindering van door bewoners ervaren geluidsoverlast

De hoeveelheid groen in de omgeving heeft invloed op de hoeveelheid geluidsoverlast die buurtbewoners ervaren. ‘Groen geluid’, zoals het ruisen van de wind door de planten en vogelgeluiden, wordt door de meeste mensen als positief ervaren. Deze geluiden maskeren weer lawaai van bijvoorbeeld verkeer, waardoor het laatste als minder hinderlijk wordt ervaren. Op plekken waar de beplanting zeer dicht is zorgt deze voor echte geluidsdemping.

Positieve invloed op de buurtbewoners

Groene woonwijken hebben niet alleen een positief effect op het klimaat, ook bewoners hebben hier baat bij. Groene wijken zijn koeler, schaduwrijker en hebben een positieve invloed op de geestelijke gezondheid. Mensen die in een groene omgeving wonen voelen zich rustiger en gezonder. Ook ervaren ze minder stress en agressie. Dagelijks meer groen ervaren zou belangrijker kunnen zijn dan af en toe in hoogwaardige natuur verkeren.

Tegengaan van wateroverlast

Door klimaatverandering neemt het aantal stortbuien van 60-120 mm per uur jaarlijks toe. In buurten met overwegend veel bestrating en weinig groen kan het water dan niet worden opgenomen, waardoor het rechtstreeks het riool inloopt en voor overstromende rioleringspijpen kan zorgen. Groene woonwijken verminderen de benodigde afvoercapaciteit van het riool, omdat in groengebieden neerslag in de grond kan wegzakken. Daarnaast vangen planten een deel van de neerslag op, om deze op een later moment via verdamping weer los te laten. Voorbeelden van groen met extra waterbergend vermogen zijn groene daken, verlaagd aangelegde tuinen en parken, en wadi’s.

Wat zijn de financiële voordelen van groene woonwijken?

Het aanleggen van groene woonwijken heeft niet alleen voordelen voor het klimaat en de leefomgeving. Ook op financieel vlak valt er veel positiefs over te zeggen.

  • Vastgoedwaarde: meer groen op en in de buurt van een woning verhoogt de waarde ervan met 4-8%.
  • ROI: door een hogere waarde van het vastgoed, of bij publieke investeringen in het groen door hogere belastinginkomsten (WOZ), wordt een deel van de investeringen in het groen terugverdiend.
  • Aantrekking van (internationale) bedrijven: een aantrekkelijke omgeving is een belangrijke factor voor bedrijven die zich op een nieuwe locatie willen vestigen.
  • Maatschappelijke waarde: meer groen verhoogt de maatschappelijk waarde van een buurt. Een voorbeeld: ‘Uitgaande van de waarde van de baten op het gebied van waterhuishouding, vastgoedwaarde, CO2-afvang, luchtkwaliteit en energiebesparing vertegenwoordigen de 116.000 straatbomen in Den Haag een jaarlijkse maatschappelijke waarde van € 22 miljoen.’

Hoe draagt DuoRoof hieraan bij?

DuoRoof draagt op verschillende manieren bij aan groene wijken. Zo is er in steden vaak weinig ruimte voor groen. Het dak is vaak onbenutte ruimte en hierdoor de perfecte plek om te beplanten. Daarnaast wordt, door de combinatie tussen een groendak en zonnepanelen, de oppervlakte op het dak optimaal benut. Er hoeft niet gekozen te worden tussen zonnepanelen of groen en men geniet zo van de voordelen van beide.

Op weg naar klimaatneutrale woonwijken

Ook nieuwbouw heeft zijn uitdagingen: het is niet ondenkbaar dat over niet al te lange tijd alle nieuwbouw energieneutraal of -leverend moeten zijn. Het is daarom belangrijk om nu al te beginnen met het bouwen van wijken die energievoorzienend zijn. Zonnecollectoren zijn, in tegenstelling tot windmolens, gemakkelijk te installeren en zijn minder storend voor het oog. En als zonnepanelen op een groendak worden geplaatst, kan dit zorgen voor een hoger rendement tot ongeveer 6%. Daarnaast kunnen groene daken een tot 2% verkoelende werking op de omgeving hebben.

Bevordering van biodiversiteit

Groene daken bevorderen de biodiversiteit. Zo bieden ze insecten en vogels extra woon en broedruimte tussen de beplanting en in het geval van DuoRoofs ook in de schaduwrijke plekjes onder de zonnepanelen. Ook kunnen de DuoRoofs dienen als insectensnelweg, waarbij groene gebieden met elkaar worden verbonden en insecten zich door de hele wijk kunnen bewegen.

Verdere voordelen van een DuoRoof

  • Meer BREEAM- en GPR-punten: afhankelijk van inrichting krijgen groene daken meer punten op de gebouwlabels BREEAM en GPR. 
  • Verdubbeling levensduur van het dak: een groen dak gaat 40-50 jaar mee. Dit is het dubbele van de levensduur van een zwart dak (20-25 jaar).